Kinh 21 22 23 Không có cung kính| Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần Tăng Chi Bộ Kinh TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-21

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Kinh 21 Không có cung kính 1
Kinh 22 Không có cung kính 2
Kinh 23 Các uế nhiễm
trong Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần Tăng Chi Bộ Kinh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*