Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa

TTamHanh-Pham-May-mua

Chiều Thứ bảy Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng phẩm Mây mưa  và Phẩm cái ghè  kinh 101, 102, 103 trong Tăng chi Bộ kinh quyển 2. Đây là những hình ảnh ví dụ mà đức Phật nêu ra để người nghe dễ hiểu về con người . Có mưa phải có sấm . Mưa mà không sấm giống như người có nói mà không làm…

  • Kinh 104: Hồ nước
  • Kinh 105: Các Hồ nước
  • Kinh 106: Các trái xoài
  • Kinh 107: Các loại chuột

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*