Kinh 196 Salha |Tăng Chi bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

TangChi-kinh196

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy, TT Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng kinh Tăng Chi Chương 4 pháp Phẩm XX Đại Phẩm

Kinh 196 Salha hỏi về con đường chân chính đưa đến giải thoát và

kinh 197 Mallika giải thích nguyên nhận tại sao nữ nhận có người xấu đẹp nghèo khổ giàu sang khác nhau

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*