T.Tâm Hạnh | Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Kesi

Giang-kinh

Thầy Tâm Hạnh giảng Phẩm Kesi trong chương 4 Pháp Kinh Tăng Chi Bộ, THiền Viện Vạn Hạnh

Bao gồm các Kinh:

Kinh 111: Kesi
Kinh 112: Tốc độ
Kinh 113: Gậy thúc ngựa
Kinh 114: Con Voi
Kinh 115: Các trường hợp
Kinh 116: Không Phóng dật
Kinh 117: Hộ trì
Kinh 118: Xúc động
Kinh 119, kinh 120: Sợ hãi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*