Tăng Chi Bộ kinh | Phẩm Ô Uế | Kinh211- 213| TT Thích Tâm Hạnh

TangChikinh211

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hằng tuần, TT Thích Tâm Hạnh giảng tiếp tục Tăng Chi Bộ kinh , Chương 4 Pháp, Phẩm Ô Uế sau thời gian tạm ngưng
Kinh211: Chúng
Kinh 212: Kiến
Kinh 213: Không biết ơn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*