2 pháp tu tập chủ yếu giúp thăng tiến trong cuộc sống | TT. Thích Giác Giới

hai-phap-tu-tap

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh . TT. Thích Giác Giới giảng về 2 pháp tu tập chủ yếu giúp thăng tiến trong cuộc sống:
– Pháp không dễ dui
– Pháp suy tư trí tuệ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*