3 yếu pháp giúp Tâm vô bệnh| HT. Thích Giác Giới giảng Pháp sáng Chủ Nhật

3-yeu-phap-vo-benh

Lưu hành các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Nikaya tại Thiền Viện Vạn Hạnh.
HT. Thích Giác Giới trong Giảng pháp sáng Chủ Nhật kỳ này giảng về 3 yếu pháp trong kinh Đại Tứ Thập, kinh Trung Bộ giúp tu tập để có vô bệnh về tâm. 3 yếu pháp là Chánh Kiến, Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*