T. Giác Giới – Để thoát khổ đau luân hồi sinh tử

DeThoatKhoDauLuanHoiSinhTu

Bài pháp giảng rõ về Thập Nhị Nhân Duyên (12 nhân duyên) , con đường trải qua để thoát khỏi khổ đau của luân hồi sinh tử được T. Giác Giới giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh trong buổi Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần
Trong Thập Nhị nhân duyên Giảng sư đã phân tích rõ thế nào là Phiền não luân hồi,  Diệt Luân hội và Quả luân hồi. Tu tập như thế nào để thoát được Khổ Đau của Luân Hồi sinh tử , đó là mục tiêu của đức Phật trên con đường đi tìm Giác Ngộ giải thoát và của chúng ta…

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*