T. Tâm Minh- Thân bệnh tâm không bệnh

ThanbenhTamkhongbenh

Đây là lời đức Phật giảng cho gia chủ Nakulapità khi già, tuổi đã lớn, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau, … Này gia chủ, ai mang cái thân này, mà không bệnh tật ốm đau, … … Nỗi khổ này là một sự thật mà tự thân mỗi người đều chứng nghiệm. Nhưng tâm thì không ốm đau đó là không tham không sân không si không chấp ngã. Đó là thân bệnh nhưng tâm không bệnh…

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*