Đối diện niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời| TT.Thích Giác Giới| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

TGiacGioi--Doi-dien-niem-vui

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh
Sau thời khóa Hướng dẫn Thiền và tụng kinh
TT. Thích Giác Giới giảng về cách Đối diện với niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời, dựa theo bài kinh Đế thích sở vấn, Trung Bộ kinh khi Đức Phật trả lời Thiên chủ hỏi về con đường thích hợp khi gặp ưu phiền hay hỷ lạc…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*