Kinh17 18 19 20 Hạnh Phúc cho ai | Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Kinh Tăng Chi |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh17

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Kinh17 18 19 20 Hạnh Phúc cho ai | Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*