Kiểm soát tâm sân hận | TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

TTam-Hanh--Tam-san-han

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khoá hướng dẫn Thiền , TT. Thích Tâm Hạnh giảng đề tài Kiểm soát tâm sân hận
Trước khi vào bài giảng , Thượng tọa cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc hỏi đáp và lợi ích của việc đến chùa nghe giảng hơn là nghe trên Internet
Sau bài giảng là trả lời các thắc mắc có liên quan như cách đối trị sự sân hận và sự khác biệt sân hận với trực tính

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*