5 triền cái trong Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

Duy-tue-thi-nghiep

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng tiếp tục về Những chướng ngại của tâm trong Thiền gồm 5 chướng ngại hoặc 5 triền cái : Tham Dục, Sân hận, Hôn Trầm, Trạo cử, Hoài nghi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*