Kinh15 Cần phải thấy | Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Kinh Tăng Chi |TT. Thích Tâm Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Kinh 15 Cần phải thấy trong Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh
Phần đầu có giải thích sự khác nhau của 2 sức mạnh hữu học theo như một câu hỏi …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*