Tăng Chi Kinh 55 56| Chương 5 pháp Phẩm 6 Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang Chi -kinh-

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6 Triền cái
Kinh 55: Mẹ và con: Do sự trói buộc của triền cái tham đắm giữa mẹ và con ái nhiễm trong thanh hương vị xúc đưa đến sa ngã
Kinh 56: Thân giáo sư: Tiến trình giải thoát của một người còn bị chi phối bởi các dục tu tập đến A la hán do sống có phòng hộ các căn, có tiết độ trong ăn uống và tu tập thất giác chi…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*