Kinh 51 Ngăn chặn|Tăng Chi Bộ kinh Chương 5 pháp Phẩm 6 Triền Cái| TT. Thích Tâm Hạnh

kinh-51

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .
Bắt đầu Phẩm 6 Triền cái: Thế Tôn giảng về 5 chướng ngại, triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ đó là Dục tham, Sân, Hôn trầm thụy miên, Trạo hối, Nghi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*