Kinh 26 Giải thoát xứ| Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần Tăng Chi Bộ Kinh TT. Thích Tâm Hạnh |TV Vạn Hạnh

TTamHanh-kinh26

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh trong Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần
Kinh 26 Giải thoát xứ
Đây là 5 pháp đưa đến giải thoát.
Phần giải đáp TT đã giải thích chi tiết về Pháp, về định tướng trong tu tập và giải thoát tri kiến là giải thoát gì…
Theo dõi tất cả bài giảng về Tăng chi Bộ kinh và các bài pháp khác của Thiền Viện Vạn Hạnh trong thuvienvanhoaphatgiao.com

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*