Kinh 27 28 Định|Phẩm 5 phần|Chương 5 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanhKinh-27-28

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần
Kinh 27 Định : Về phương pháp tu tập để có được Vô Lượng Định là Tứ Tâm Vô Lượng : Từ Bi Hỹ Xả
Kinh 28 Năm Chi phần : Các trạng thái của Năm Chi Phần chánh định

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*