Những Pháp đối trị năm triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh| Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền

TTamHanh-HD-Thien

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Những Pháp đối trị năm triền cái như là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, thụy miên và hoài nghi
Vì 5 triền cái là chướng ngại, là yếu tố then chốt, là mục tiêu cần phải loại trừ của hành giả trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*