Xây dựng thế giới Tịnh Độ cho mỗi người| TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T Phuoc Dat

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khoá Hướng dẫn Thiền, tụng kinh do TT. Thích Phước Đạt giảng với đề tài Xây dựng thế giới Tịnh Độ cho mỗi người.
Dù tu theo pháp môn nào luôn luôn phải xây dựng trong tâm một thế giới tịnh độ để sống và hòa hợp với con người và cuộc đời theo lời Phật dạy…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*