Tu Nghiệp và Sự Chuyển Hóa Nghiệp | TT. Thích Phước Đạt

Tu-Nghiepva-Chuyen-Hoa-Nghiep

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Phước Đạt giảng chủ đề Tu Nghiệp và Sự Chuyển Hóa Nghiệp.
Trong quá trình trưởng thành của con người để đi tìm hạnh phúc trải qua 4 thời kỳ Lập Thân, Lập Ngôn, Lập Hạnh và Lập Đức. Trong quá trình này nếu xác định được mục tiêu đúng, muốn có quả tốt thì phải có hành động đúng tức là tạo nghiệp tốt, nếu chưa tốt phải biết chuyển hóa để ngày càng tốt hơn…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*