Kinh 29 30 Kinh Hành | Chương 5 Pháp Phẩm 5 Phần Tăng Chi Bộ Kinh | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-29

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần
Kinh 29 Kinh hành : Năm lợi ích khi đi kinh hành
Kinh 30 Tôn giả Nàgita : Thế tôn nói về danh vọng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*