001 Kinh Pháp Môn Căn Bản |Trung Bộ Kinh | HT. Thích Minh Châu

Duy-tue-thi-nghiep

Sưu tầm lại những bài giảng pháp của Cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Các bài giảng sắp xếp theo thứ tự của kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ sẽ lần lượt được phát hành hằng tuần

Kinh Căn Bổn Pháp Môn Phần Phần 1 Kinh Căn Bổn Pháp Môn Phần 2
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*