Văn học A Tỳ Đàm | Cố HT. Thích Minh Châu | Thiền Viện Vạn Hạnh

thien-vien Van Hanh

Cố HT, Thích Minh Châu nhân dịp giảng về kinh Phương quảng trong Trung Bộ Kinh có đưa đến một số hướng nghiên cứu về văn học A Tỳ Đàm, một trong Tam tạng, về nguyên nhân hình thành và sự phân biệt với Kinh tạng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*