10 chuẩn mực đạo đức | Thầy Thích Tịnh Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Tịnh Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật sau thời khóa hướng dẩn Thiền từ 7g là Giảng pháp được Thầy Thích Tịnh Hạnh giới thiệu với đại chúng với chủ đề 10 chuẩn mực đạo đức giúp cuộc sống thêm an vui hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*