Sinh Hoạt Thiền Viện mùa Vu Lan 2022

Kính mừng vulan-2022

Tụng kinh và Tuyên s cầu siêu :

– Vu lan mùa Báo hiếu là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến thâm ân sâu dày cùa Đấng sanh thành cha mẹ và Cửu huyền thất tổ, Thiền viện có khai kinh tụng Kinh Vu Lan, Báo An Cha Mẹ và Phẩm Báo Ân, mỗi tối vào lúc 19 giờ từ ngày 29/07 đến ngày 10/08/2022 (tức mồng Một đến 13 tháng 7 Nhâm Dần). Sau mỗi thời kinh có phục nguyện hồi hướng cầu siêu, nếu quý Phật từ có nhu cầu xin hoan hỷ ghi danh tại bàn Thư ký.

Đạo tràng Tịnh Độ vẫn sinh hoạt hình thường.

Lễ kỹ niệm 10 năm Đức Đại Trưởng lão Hòa thượng Khai sáng THIỀN VIỆN VẠN HẠNH viên tịch được trang nghiêm tổ chức vào lúc 09 giờ 30′ ngày 17 tháng Bảy năm Nhâm Dần nhằm chủ nhật 14/08/2022 (có chương trình riêng)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*