Lợi ích đi kinh hành | TT. Thích Tâm Hạnh| Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền

Loi Ich Kinh Hanh

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Lợi ích của việc đi thiền hành hoặc kinh hành.
Trong đó có 5 lợi ích :

  • Sự kham nhẫn
  • Ít bệnh tật
  • Tiêu hoá tốt
  • Đạt được định lâu dài
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*