Đối xử công bằng với chính mình | TT. Thích Tâm Minh Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

thien-vien-van-hanh-gate1

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Minh giảng đề tài Đối xử công bằng với chính mình với 4 phần chính:

  • Ý nghĩa đề tài
  • Thế nào là đối xử công bằng
  • Phương pháp thực hiện đối xử công bằng
  • Đúc kết vấn đề
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*