Thích Tâm Minh | Nói năng như chánh pháp

NoiNangNhuChanhPhap-

Thiền Viện Vạn Hạnh sau buổi hành Thiền là nghe giảng sáng chủ nhật hằng tuần do Thầy Thích Tâm Minh trích  giảng các lời dạy của Đức Phật trong đề tài  Nói năng như chánh pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*