T. Tâm Minh | Phương pháp giải trừ tham sân si

pp-giai-tru-tham-san-si

Thiền Viện Vạn Hạnh T. Tâm Minh  giảng đề tài  Phương pháp giải trừ tham sân si

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*