Im Lặng Chánh Pháp | Thích Tâm Minh

VanNghePhatDan

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Minh giảng tiếp các lời Phật dạy chủ đề Im Lặng Chánh Pháp tiếp cho Chủ đề trước đây là Nói năng như Chánh Pháp. Sự im lặng này không phải là sự im lặng của đời thường mà là một nếp sống Thiền trong cuộc sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*