T. Tâm Đức | Phật ở đâu

duc-Phat-o-dau

Giảng sư Thích Tâm Đức với đề tài  Đức Phật ở đâu trong buổi giảng Pháp sáng chủ nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời thực tập ngồi Thiền

Chúng ta may mắn được đi đến chùa gặp được Phật pháp, vì được làm người đã là khó, gặp được Phật pháp càng khó hơn, và gặp được và hiểu được Phật pháp càng khó hơn. Chỉ có ở kiếp người chúng ta mới có thể hiểu Phật pháp để thực hành mà giải thoát khỏi khổ đau.

Đề tài có 5 phần
– Hiểu Phật pháp
– Phật không phải là hình tướng
– Ý nghĩa Phật
– Phật ở đâu
– Cách tu tập để có Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*