Câu chuyện chiếc xe ngựa | Thích Tâm Đức

TTamDuc

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Đức giảng đề tài Câu chuyện chiếc xe ngựa nói về lợi ích của việc đi nghe pháp để tích lũy vào tiềm thức và thói quen có ích lợi cho con đường tu tập cũng như phân tích các nhận thức của thế gian và của Phật giáo trong việc hiểu về các hiện tượng cuộc đời để tự mình giải quyết các vấn nạn trong phiền não khổ đau hạnh phúc …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*