Quán Ngũ Uẩn Vô Ngã đưa đến giải thoát

Quan-ngu-uan vo nga

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Đức giảng về Quán Ngũ Uẩn Vô Ngã đưa đến giải thoát dựa theo bài kinh Saccaka tiểu kinh trong Trung Bộ kinh
TT đã giảng rõ thế nào là Vô ngã , Tự ngã , Ngũ Uẩn và định hướng cho con đường tu tập giải thoát

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*