Thích Tâm Đức | Luật Nhân Quả cân đong đo đếm

TTamDuc

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hắng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Tâm Đức giảng về Luật Nhân Quả cân đong đo đếm
Bài giảng giải thích các nguyên nhân đưa đến hạnh phúc khổ đau trong cuộc đời hiện tại và tương lai trong kinh Đại Nghiệp Phân biệt kinh, chứ không phải hiểu đơn giản nhân quả chỉ đơn giản là nhân nào quả đấy

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*