Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Tư Tâm Sở Kinh 173 PhânTích

KInh173-Phan-Tich2-

Kinh 173 PhânTích và kinh 174 Kotthita Phẩm Tư Tâm Sở Tăng Chi Bộ Kinh
Chiều thứ Bảy hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*