Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-Kinh-241

Chiều thứ Bảy Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 Pháp, Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
Kinh 241 Phạm Tội (1)
Kinh 242 Phạm Tội (2)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*