Kinh201 Các học pháp |Tăng Chi bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

TangChi-Kinh201 Cac Hoc Phap

Chiều thứ Bảy Thiền Viện Vạn Hạnh TT Thích Tâm Hạnh giảng tiếp Tăng Chi Bộ kinh chương 4 Pháp Phẩm XXI Phẩm Bậc Chân nhân kinh 201 Các Học Pháp
Kinh nói về các giới hạnh của một bậc Chân nhân

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*