T. Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 128 -129-130

Kinh-Vi-Dieu

Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 , chương Bốn Pháp Phẩm Sợ Hãi Kinh 128 Vi Diệu , T Tâm Hạnh giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh, 27/01 mỗi chiều thứ Bảy

Kinh Vi diệu 128

Nói về 4 pháp Vi Diệu khi Như Lai, bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện đó là
-Không còn chấp giữ
-Không còn kiêu mạn
-Ưa thích an tịnh
-Nhiếp phục vô minh
Đây cũng là 4 mục tiêu, lý tưởng hướng đến trên con đường tu học

Kinh Vi Diệu 129
Kinh nói về 4 Vi diệu chưa từng có của ngài Ananda thị giả đức Phật

Kinh Vi Diệu 130

Kinh nói về bốn pháp Vi diệu chưa từng có của vị vua Chuyển Luân Thánh Vương

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*