Nhân bản | TT. Thích Tâm Đức | Thiền Viện Vạn Hạnh

TTamDuc-Nhan-Ban

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khoá Hướng dẫn Thiền, TT. Thích Tâm Đức đã giảng đềtài Nhân Bản.

Nhân bản chỉ cho  vận mệnh chúng ta hay những nguyên nhân đau khổ hay hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra chứ không phải do Thượng đế hay một Thần linh nào ban phát.

Xem Video bài giảng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*