T. Tâm Đức | Kinh và Thiền

Kinh-và-Thiền---Thích-Tâm-Đức

Đọc hiểu kinh sách và Thiền niệm hơi thở rồi Buông xả mọi vọng tưởng. Bạn sẽ nếm được hương vị Niết bàn, giải thoát ngay hiện tại.

Một bài pháp tuyệt vời mà mọi người theo đạo Phật cần phải nghe để hiểu sâu hơn về tu tập

Xem thêm các bài giảng của T. Tâm Đức  tại Website : http://tamduc.net.vn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*