T. Chơn Minh | Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa

Thich Chon Minh

Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Chơn Minh giảng về học thuyết Bồ Tát trong các truyền thống Văn học Phật Giáo Nikaya, Đại thừa. Qua đó để thấy rằng  thực hành hạnh Bồ tát là không dễ, rất nhiều thử thách đưa đến có thể làm thối tâm. Làm một việc thiện chưa chắc đó là một điều thiện nếu không có tâm của một Bồ tát…

Truyện Bồ tát hy sinh thân mạng gieo mình xuống để thân xác nát ra cho con cọp ăn thịt theo ý nghĩa của suy nghĩ của chúng ta có xứng đáng hay không và với ý nghĩa Bồ tát thì sự hy sinh đó là thế nào.

Đi cứu trợ chỉ với một vài chướng ngại bực mình nho nhỏ có thể làm thối tâm nếu không có một tâm rộng rãi và sự kham nhẫn tột cùng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*