T.Chơn Minh- Ý Nghĩa Tinh Tấn

yNghiaTinhTan

Thiền Viện Vạn Hạnh – Lớp Hành Thiền và Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

Thiền Viện Vạn Hạnh TP HCM 750 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận.
Bài giảng Chủ Nhật 26/3 do Thầy T. Chơn Minh Gs. Học Viện Phật Giáo  phụ trách với đề tài Ý nghĩa Tinh tấn
Với một ý nghĩa nào đó,  chúng ta bỏ nhiều thì giờ công sức để khoá tu nào cũng có mặt, chùa nào cũng tới , thầy nào cũng nghe nhưng gặt hái được rất ít lợi lạc vì không bỏ thời gian để tu tập, thực hành  lời Phật dạy thì rất là uổng phí thì giờ và công sức bỏ ra. Đức Phật không dạy cải tạo môi trường, giải phóng phụ nữ, đức Phật là bậc đạo sư chỉ dạy con đường tu tập để cải tạo tâm. Trong ý nghĩa tinh tấn tu tập không cần bàn đến những vấn đề cao xa như bản ngã, vô ngã, phá ngã, chấp ngã  cái tôi, cái ta mà chỉ cần hướng tới những cái bình thường trong cuộc sống như dẹp bỏ tự ái, dễ nổi nóng, sân si  là một dạng kiêu căng tự mãn với những gì mình có được, không ai có thể sửa đổi thì về mặt đạo đức đã khác rồi. Dù có tu tập Tứ Niệm Xứ, quán thân trên thân thì cũng phải thấy trước hết tâm sân biết mình đang sân, đang tự ái thì mới là đang tinh tấn trong tu tập.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*