Giải thích Sắc tức thị không | TT. Thích Chơn Minh

sac tuc thi khong

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Chơn Minh giải thích ý nghĩa câu trong kinh Bát nhã: Sắc tức thị không , không tức thị sắc  cùng một số vấn đề về lịch sử văn học Bát nhã.

Bài giảng cũng nêu rõ những điều thường hiểu sai  trong bài kinh này…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*