Nếp sống hòa hợp của người con Phật | TT. Thích Tâm Minh

Nep-song-hoa-hop

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật, TT Thích Tâm Minh  giảng về Lời dạy của Đức Phật trong Nếp sống hòa hợp của người con Phật trong đời sống hằng ngày để đem lại an lạc hạnh phúc cho mình , gia đình và xã hội

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*