T. Chơn Minh | Thiền Nguyên Thuỷ và Thiền Đại Thừa

T Chơn Minh

Để trả lời một câu hỏi phân biệt Thiền Nguyên Thuỷ và Thiền Đại thừa  Giảng sư Thích Chơn Minh tại Thiền Viện Vạn Hạnh Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần trong bài giảng đã xuyên suốt quá trình lịch sử Phật giáo nêu những vấn đề dị biệt nhưng thật sự là không khác nhau giữa các tông phái Phật giáo, các định kiến và hiểu sai trong các suy nghĩ của người Phật tử.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*