T. Tâm Hạnh | Sự ra đời Phật Giáo Đại Thừa

Phat Giao Dai Thua

Bài giảng của Thầy Thích Tâm Hạnh về Sự ra đời Phật Giáo Đại Thừa tại Thiền Viện Vạn Hạnh , chương trình Giảng Pháp sáng chủ Nhật sau khoá Thiền và tụng kinh hằng tuần

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*