Thiền Niệm Hơi Thở | TT. Thích Tâm Đức

ThienNiemHoi-Tho

Hướng dẫn Thiền sáng chủ nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Đức nói về chủ đề Thiền Niệm Hơi Thở hay còn gọi là An Ban Thủ Ý do Phạn âm Anapanasati, là Như lai Thiền, một dòng thiền Phật giáo .

Thiền Niệm Hơi Thở khi tu tâp sẽ thúc đẩy Tứ Niệm Xứ phát triển, giúp cho : 7 giác chi, 7 chi phần giác ngộ: niệm, trạch pháp, tinh tấn , hỷ lạc, khinh an, định và xả , con đường đưa đến Minh giải thoát, sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau sinh tử luân hồi

Ngược dòng lịch sử , Bài kinh Niệm hơi thở đã được dịch và hiện diện tại Việt nam từ đầu thế kỷ tại Trung tâm Phật giáo Luy Lâu , một Trung tâm Phật giáo lớn có trước cả Trung Quốc, Nhật bản mà di tích còn lại là chùa Dâu , tỉnh Bắc Ninh.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*