Nền tảng Thiền Học Việt Nam | TT. Thích Phước Đạt

Nen-tang-thien-hoc

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Phước Đạt giảng về Nền tảng Thiền Học Việt Nam
Để hiểu được tại sao đạo Phật tại Việt Nam thường gọi là đạo Thiền, cửa Thiền, Thiền môn, phát xuất từ buổi ban đầu do ngài Khương Tăng Hội với kinh An Ban Thủ ý đã đặt Nền tảng cho Thiền học nước ta từ thế kỷ thứ 3 trung tâm Phật Giáo Luy Lâu xứ Giao Châu miền Bắc nước ta hiện nay…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*