Đặc điểm Thiền học Việt Nam |TT. Thích Phước Đạt Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T-Phuoc-Dat-DD-thien-hoc

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Đặc điểm Thiền học Việt Nam, qua đó nêu rõ những điểm tương đồng và bản sắc riêng của Thiền Học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*